WeWent vilkår og betingelser

1.1. Omfanget av tjenester og hvem som driver WeWent.com-nettstedet

WeWent.com-nettstedet (inkludert undersider og inkludert tekst, bilder, videoer, programvare, produkter, tjenester og annen informasjon som finnes på eller presenteres på nettstedet; alt sammen "nettstedet") er levert av Nakama GmbH, Stationsstrasse 20 , 8606 Opfikon Sveits.

WeWent.com er en nettbasert markedsplass som gjør det mulig for brukere («klienter») og visse tredjeparter som tilbyr tjenester (brukere og tredjeparter som tilbyr tjenester er «eksperter» og tjenestene de tilbyr er «verksteder») å publisere slike «verksteder» på WeWent-plattformen ("Workshop") og for å kommunisere og handle direkte med kunder som ønsker å bestille slike Workshops.

Du kan kontakte oss på e-post [e-postbeskyttet] eller på telefon: 0041 0435405971.
Bestillinger gjennom plattformen er underlagt våre generelle forretningsvilkår samt tilleggsbetingelser for leverandører.

1.2. Anvendelse av disse vilkårene for bruk

Disse bruksvilkårene ("Bruksvilkårene"), sammen med vår personvernerklæring (se 2.0 Personvernerklæring), gjelder for all bruk av nettstedet. Besøkende på nettstedet ("Bruker" eller "du") kan bare bruke nettstedet på betingelse av at de aksepterer vilkårene for bruk og leser og forstår personvernreglene. Enhver videre bruk av nettstedet eller deler av det betyr at du har lest og forstår vilkårene for bruk og personvernreglene og godtar å være bundet av alle deler av vilkårene for bruk.

1.3. Ingen tilbud

Informasjonen på denne nettsiden er kun for generelle informasjonsformål. Informasjon på denne nettsiden utgjør ikke et tilbud som er bindende for oss. Bindende avtaler med leverandører av aktiviteter tilgjengelig på Nettstedet krever en bestillingsforespørsel gjennom plattformen eller utenfor den og leverandørens aksept av bestillingsforespørselen i henhold til de generelle forretningsvilkårene. Enhver "klient"-forespørsel som krever direkte involvering av WeWent-teamet (mer enn 60 min. arbeid) vil bli underlagt et transaksjonsgebyr direkte belastet eksperten.

1.4. Ingen garanti

Mens vi prøver å sikre at informasjonen på eller gjennom nettstedet er nøyaktig, gir vi ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, i forhold til dens korrekthet, fullstendighet, aktualitet, pålitelighet, egnethet for ethvert formål eller på annen måte (inkludert for informasjon levert av tredjeparter). Vi kan endre, legge til eller fjerne informasjon på nettstedet og dets struktur og funksjoner når som helst etter eget skjønn, uten å spesifikt informere om en slik endring, og uten å fjerne utdatert informasjon eller karakterisere den som sådan. Vi kan også blokkere brukere fra å få tilgang til nettstedet eller deler av det, eller kreve at visse betingelser er oppfylt for slik tilgang. Vi gir ingen garantier, uttrykte eller underforståtte, i forhold til tilgjengeligheten av nettstedet eller dets funksjoner, at nettstedet er fri for defekter, eller at nettstedet og infrastrukturen den kjører på er fri for virus og annen skadelig programvare . Dessuten garanterer vi ikke at informasjonen som er tilgjengelig på nettstedet ikke har blitt endret gjennom tekniske defekter eller av uautoriserte tredjeparter.

1.5. Ansvarsbegrensning

Vi utelukker vårt ansvar, og det til våre eksperter og uavhengige kontraktører, og våre og deres ansatte og offiserer, for skader knyttet til din tilgang til (eller manglende tilgang til) nettstedet, eller til eventuelle feil eller utelatelser, eller resultatene oppnådd fra bruken av nettstedet, uansett det juridiske grunnlaget for slikt ansvar, bortsett fra ansvar for skader forårsaket forsettlig eller ved grov uaktsomhet, og bare i den grad det er tillatt av gjeldende lov.

1.6. Tredjepartsinnhold, lenker til andre nettsteder

Vi påtar oss ikke noe ansvar for tredjepartsinnhold (inkludert eventuelle workshops tilgjengelig for bestillingsforespørsler, og informasjon knyttet til slike workshops) som kan være tilgjengelig gjennom nettstedet, og for innhold som er koblet til nettstedet eller som er koblet til fra det eller referert til. Vi anbefaler eller støtter ikke slikt innhold, og vil ikke ha noe ansvar knyttet til det. Der vi lenker til tredjeparts nettsteder, bruker du slike nettsteder på egen risiko. Vi anbefaler å lese retningslinjene for disse nettstedene og se hvordan disse nettstedene kan behandle personlig identifiserbare data relatert til deg. Hvis du tror vi har ulovlig innhold på nettstedet, vennligst send en e-post til [e-postbeskyttet]

1.7. Immaterielle rettigheter

Som mellom deg og oss, er og forblir nettstedet beskyttet av opphavsrett og/eller andre immaterielle rettigheter (inkludert beskyttelse gitt gjennom urettferdig konkurranselovgivning). Du erverver ingen rettigheter på nettstedet, og til noen navn, handelsnavn og karakteristiske tegn av noen art (inkludert varemerker) publisert på nettstedet. Du kan få tilgang til og se nettstedet, men ikke inkludere det i andre nettsteder, og ikke kopiere, presentere, lisensiere, publisere, laste ned, laste opp, sende eller gjøre det synlig på noen annen måte uten vårt skriftlige samtykke.

1.8. Vilkår for deltakelse i workshopene, deltakerens forpliktelser

God helse er nødvendig for å delta på alle workshops. Deltakerne er forpliktet til å informere Eksperten om eventuelle helseproblemer. Under ingen omstendigheter kan deltakere delta i workshopen mens de er påvirket av alkohol, narkotika, psykiatriske stoffer eller lignende stoffer. Deltakerne er forpliktet til å oppfylle vilkårene for deltakelse og samtykker i å strengt følge instruksjonene fra eksperten, aktivitetslederen og assistentene. Hvis vilkårene for deltakelse ikke er oppfylt eller hvis instruksjoner ignoreres, forbeholder eksperten seg retten til å forby deltakelse.

1.9. Forsikring

Workshopdeltakerne er ikke forsikret av eksperten eller av Nakama GmbH. Deltakerne plikter å sørge for tilstrekkelig helse- og ulykkesforsikring (inkludert sportsdekning for idrettsrelaterte verksteder).

1.10. Endringer i vilkårene for bruk

Vi kan endre disse vilkårene for bruk når som helst og med umiddelbar virkning. Hvis vi gjør endringer, gjelder de fra datoen for publisering på nettstedet. Vi forventer at du regelmessig refererer til denne delen for å sikre at du er kjent med gjeldende vilkår for bruk. All videre bruk av nettstedet etter slike endringer betyr at du samtykker til endringen.

1.11. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og eventuelle tvister som oppstår på grunn av eller i forbindelse med dem er underlagt de materielle lovene i Sveits og vil være underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene ved vårt sete, forutsatt at vi kan reise søksmål mot brukere for brudd på intellektuell eiendomsrett for enhver kompetent domstol, og underlagt ufravikelig lov.

Nakama GmbH
Stationsstrasse 20
8606 Greifensee
Sveits
?>