Mangfold, inkludering og tilhørighet

Hvorfor det er viktig på arbeidsplassen

Mangfold, inkludering og tilhørighet

 

  • Hva vil det egentlig si å være mangfoldig?
  • Er det noe som heter for mye mangfold?
  • Hvordan sikrer vi at våre ansatte er mangfoldige nok?
  • Hva er noen måter du har sett selskaper forsøke å fremme mangfold?

 

Definisjonen av mangfold, inkludering og tilhørighet

Mangfold betyr å ha et bredt spekter av ulike typer individer fra ulike raser, etnisiteter, sosioøkonomi og kulturer til stede i selskapet. Det er en gruppe forskjellige individer som jobber sammen i ett rom.

Vi definerer inkludering som en organisasjonskultur som verdsetter mangfold og fremmer en følelse av fellesskap blant medlemmene. Enkelt sagt betyr å inkludere mennesker å sørge for at alle føler seg inkludert.

Til slutt er tilhørighet følelsen av trygghet, komfort og tilknytning når det er en følelse av trygghet, tillit og tilhørighet for en person innenfor en bestemt gruppe. Det er når noen føler seg akseptert, inkludert og identifisert av andre som deler lignende egenskaper.

 

Hvordan fremmer vi mangfold på arbeidsplassen?

Mangfold på arbeidsplassen handler ikke bare om å ha svarte menn som jobber sammen med hvite kvinner. Det handler om å skape et miljø hvor alle føler seg velkommen og komfortable med å uttrykke sine tanker og ideer.

Det er mange måter å fremme mangfold på arbeidsplassen. Noen selskaper velger å tilby stipendprogrammer til minoritetsstudenter, mens andre tilbyr betalte praksisplasser til kvinnelige kandidater. Likevel oppfordrer andre ansatte til å jobbe frivillig ved lokale veldedige organisasjoner.

I denne verdenen hvor endringene er så raske, gjør teknologiske fremskritt det enklere enn noen gang for folk å jobbe eksternt og gjøre forretninger på tvers av landegrensene.

 

For å lese hele guiden, last den ned nedenfor.

Ønsker å utforske verkstedene og programmene i Mangfold, inkludering og tilhørighet?

Last inn flere verksteder
Gå tilbake til søk

Ønsker å utforske ekspertene i Mangfold, inkludering og tilhørighet?

Last inn flere eksperter
Gå tilbake til søk
?>