WPCS 1.1.7

WeWents avbestillingsregler

WeWent råder ekspertene til å velge mellom fire standardiserte kanselleringsretningslinjer: Fleksibel, Moderat, Strenge og Super Strict som håndhever for å beskytte både klienten og eksperten.

FLEKSIBLE KANSELLERINGSREGLER

 • Full refusjon 2 dager før workshoppen, unntatt transaksjonsgebyrer.
 • Hvis det er en klage fra en av partene, må varsel gis til WeWent innen 24 timer etter workshopens startdato.
 • Avbestillingsreglene kan bli erstattet av den ekstraordinære kanselleringen, ekskludering fra deltakelse. Se gjennom disse unntakene.
 • En verkstedbestilling er offisielt kansellert når Kunden informerer Eksperten skriftlig.

MODERAT KANSELLERINGSRETNING

 • Full refusjon 5 dager før workshop, unntatt transaksjonsgebyrer.
 • Hvis det er en klage fra en av partene, må varsel gis til WeWent innen 24 timer etter workshopens startdato.
 • WeWent vil mekle når det er nødvendig, og har det siste ordet i alle tvister.
 • Avbestillingsreglene kan bli erstattet av den ekstraordinære kanselleringen, ekskludering fra deltakelse. Se gjennom disse unntakene.
 • En verkstedbestilling er offisielt kansellert når Kunden informerer Eksperten skriftlig.

STRENGE AVBESTILLINGSREGLER

 • 50 % refusjon frem til 7 dager før workshoppen, unntatt transaksjonsgebyrer.
 • Hvis det er en klage fra en av partene, må varsel gis til WeWent innen 24 timer etter workshopens startdato.
 • Avbestillingsreglene kan bli erstattet av den ekstraordinære kanselleringen, ekskludering fra deltakelse. Se gjennom disse unntakene.
 • En verkstedbestilling er offisielt kansellert når Kunden informerer Eksperten skriftlig.

SUPER STRENGE KANSELLERINGSREGLER

 • Ingen refusjon før 7 dager før workshopen, inkludert transaksjonsgebyrer.
 • Hvis det er en klage fra en av partene, må varsel gis til WeWent innen 24 timer etter verkstedets startdato.
 • Avbestillingsreglene kan bli erstattet av den ekstraordinære kanselleringen, ekskludering fra deltakelse. Se gjennom disse unntakene.
 • En verkstedbestilling er offisielt kansellert når Kunden informerer Eksperten skriftlig.

Delvis kansellering

Ved delvis kansellering (reduksjon av antall deltakere) besluttes og administreres delvis refusjon direkte av Eksperten.

Ekstraordinær avbestilling

Eksperten kan kansellere aktiviteten uten å overholde avbestillingsfristen dersom værforhold, myndighetshandlinger, uforutsigbare eller uunngåelige ytre omstendigheter setter eller gjør gjennomføringen av aktiviteten umulig eller vesentlig vanskeligere. Dette gjøres med unntak av enhver erstatning for skader eller andre krav på hvilket rettslig grunnlag overhodet. I dette tilfellet står Kunden fritt til å avtale med Eksperten en ny dato uten ekstra betaling.

Utelukkelse fra deltakelse

Eksperten har rett til å nekte adgang eller ekskludere deg fra en aktivitet hvis du ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, eller hvis deltakelsen setter deg eller andre i fare, eller på annen måte forstyrrer den riktige gjennomføringen av aktiviteten. I disse tilfellene kan ikke betalt pris refunderes.

?>